17/10/07

ΟΧΙ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΑΠΘ


- ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

- ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

- ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΑΠΘ

- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΘ

- ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ

- PARKING 2000 ΘΕΣΕΩΝ

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ

- ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΘ

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΘ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18/10/2007

ΠΕΜΠΤΗ 18.00

πρωτοβουλία για την υπεράσπιση

των πανεπιστημιακών χώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: